تیم هرمس

تیم ما

با اعضای تیم شرکت بازرگانی هرمس آشنا شوید.

ساینا رمضانی

مهندس ساینا رمضانی

مدیر اجرایی

سعید سلیمانی

دکتر سعید سلیمانی

مدیر عامل

رومینا درانی پور

رومینا درانی پور

کارشناس حقوقی

زهرا امجد

زهرا امجد

کارشناس حسابداری

آریا نوید

آریا نوید

کارشناس حسابداری

اندیشه‌دخت شاه‌میرزا

کارشناس بازرگانی

علی‌اصغر وردیجی

کارشناس بازرگانی

سیده مبینا حسینی

کارشناس بازرگانی

امیر حسن رحیمی

کارشناس بازرگانی

      خانهخدمات[EN Version]تماس