رویکرد متمایز هرمس

اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه و تولید

در این شرکت ما در کنار ارائه خدمات بازرگانی به متقاضیان اعم از تأمین‌کنندگان داخلی، بازرگانان و متقاضیان کالاهای خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت بین‌الملل را شناسایی کرده و به متقاضیان سرمایه‌گذاری ارائه می‌نماییم. این افتخار هرمس است که با این رویکرد نوین، افزو نبر انجام فعالیت‌های بازرگانی مستقیم و ارائه خدمات به بازرگانان داخلی و خارجی، خدمات PE را نیز با نگرشی نوین در عرصه بازرگانی دنبال می‌کند و بهترین و پربازده‌ترین مواردی که نیاز به تامین منابع مالی و انجام عملیات بازرگانی دارد را به سایر علاقمندان پیشنهاد می‌کند.

      خانهخدمات[EN Version]تماس