شبکه بازرگانی هرمس

اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه و تولید

شرکت توسعه و رشد تجارت هرمس در راستای توسعه بازار بین‌الملل و توانمندسازی برون‌مرزی، اقدام به تاسیس دفتر و شرکت فعال در قرقیزستان نموده است. شرکت آلتار در قرقیزستان، نمانده رسمی شرکت هرمس در آن کشور است که عمده سهام آن نیز در اختیار هرمس است. افزون بر این دفاتر فعال در کشورهای ترکیه و دوبی نیز پیش از راه‌اندازی توسعه و رشد تجارت هرمس مشغول به فعالیت بوده‌اند و در قالب همکاری با شرکت سرمایه‌گستر هرمس به عنوان هسته اصلی تیم هرمس، امورات مرتبط با بازرگانی بین‌الملل را دنبال می‌کردند. حال با فعالیت توسعه و رشد تجارت هرمس، این شرکت‌ها نیز همکار بازرگانی بین‌الملل این مجموعه هستند. صرافی کیان نیز به عنوان صرافی تحت قرارداد و مشترک‌المنافع با هرمس، مشغول فعالیت است که نشانی از توانمندی انتقال ارز بالای تیم هرمس دارد.

      خانهخدمات[EN Version]تماس