لجستیک

لجستیک چیست و چه تاثیری در صادرات دارد؟

لجستیک یعنی چه؟

لجستیک به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت جریان مواد، اطلاعات و خدمات در سراسر زنجیره تأمین اشاره دارد. این فرآیندها شامل تأمین، نگهداری، حمل و نقل، ... ادامه مطلب

      خانهخدمات[EN Version]تماس